Centrum pěstounských rodin o.s.

Hotline: +420 604 368 072

Čtvrtek 25.07.2024,  svátek má: Jakub
Centrum pěstounských rodin o.s.
Centrum pěstounských rodin o.s.
Připravujeme další akce pro pěstounské rodiny

Standardy kvality

Tisk
STANDARDY KVALITY SPOD
 
V souladu se zákonem č. 359/1999, o sociálně-právní ochraně dětí, má CPR zpracovány standardy kvality sociálně-právní ochrany, kterými se při své činnosti řídí.
 
Standard 1
Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby
-          dokument obsahuje poslání, cílovou skupinu a popis činností vykonávaných na základě pověření
 
 
Standard 2
Ochrana práv a chráněných zájmů
dokument obsahuje:
-          práva klientů, zejména práva dětí, vymezuje pravidla pro předcházení porušování základních práv
 
Standard 3
Prostředí a podmínky
dokument obsahuje:
-          popis prostředí, ve kterém je služba poskytována
 
Standard 4
Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby
dokument obsahuje:
-          postup při informování cílové skupiny o rozsahu a podmínkách poskytování soicálně-právní ochrany
-          pravidla a postupy, kdy lze cílové skupině poskytnutí sociálně-právní ochrany odmítnout
 
Standard 5
Podpora přirozeného sociálního prostředí
dokument obsahuje:
-          postup, jak podporovat vztahy dětí s přirozeným sociálním prostředím
-          postup v oblasti podpory při navazování a rozvíjení kontaktů s biologickou rodinou
 
Standard 6
Personální zabezpečení
dokument obsahuje:
-          přehlednou organizační strukturu
-           
Standard 7
Přijímání a zaškolování zaměstnanců
dokument obsahuje:
-          popis procesu přijímání a zaškolení nových zaměstnanců, působení dobrovolníků a externistů
 
Standard 8
Profesní rozvoj zaměstanců
dokument obsahuje:
-          postupy pro hodnocení a odměňování zaměstanců, jejich vzdělávání
 
Standard 9
Pracovní postupy pověřené osoby
dokument obsahuje:
-           pracovní postupy pro práci s klienty, metodiky
 
Standard 10
Dohoda o výkonu pěstounské péče
dokument obsahuje:
-          pravidla pro proces uzavírání dohod
-          pravidla pro sledování a hodnocení naplňování cílů dohody
-          plánování průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči
 
Standard 11
Předávání informací
dokument obsahuje:
-          způsoby informování dítěte, pěstouna, orgánů sociálně-právní ochrany o průběhu  sociálně-právní ochrany a naplňování individuálního plánu ochrany dítěte
-          pravidla pro předávání případů dětí a rodin
 
Standard 12
Změna situace
dokument obsahuje:
-          postupy pro situace, kdy dochází k významným změnám v životech dětí a rodin, včetně ukončení pobytu dítěte v původní nebo náhradní rodině
 
Standard 13
Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany
dokument obsahuje pravidla pro:
-    vedení písemné, elektronické spisové dokumentace
-          založení a uzavření  spisu
-          nahlížení do spisové dokumentace, pořizování kopií
 
Standard 14
Vyřizování a podávání stížností
dokument obsahuje pravidla pro:
 
-          podávání, vyřizování a evidenci stížností, na koho se obrátit, kdo a jakým způsobem bude stížnost vyřizovat a v jaké lhůtě
 
Standard 15
Rizikové, havarijní a nouzové situace
dokument obsahuje:
-          definování rizikových, havarijních a nozových situací, postup při jejich řešení
-           
Standard 16
Zvyšování kvality výkonu sociálně-právní ochrany
dokument obsahuje:
-          systém pravidelné revize naplňování standarů kvality, systém průběžné kontroly a hodnocení způsobu výkonu sociálně-právní ochrany
-          pravidla pro zjišťování zpětné vazby od cílové skupiny
 
Obsahy standardů, přílohy a metodiky CPR Vám na požádání poskytneme k osobnímu nahlédnutí. V případě zájmu kontaktujte ředitelku organizace.
 
 
 
fb-share

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se pěstounské péče.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.