Služby pro pěstounské rodiny

Tisk
Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče a z toho vypalývající služby
- vzdělávání - vzdělávací pobyty, prezenční vzdělávací semináře
- doprovázení a poradenství pěstounským rodinám
- pomoc při zajištění respitní péče
- psychologické a terapeutické služby pro pěstounské rodiny
- asistované kontakty dětí s biologickými rodinami

Aktivity na podporu aktivního trávení volného času pěstounských rodin
- Netradiční dětský den
- Výlety
- Další volnočasové aktivity
fb-share