Centrum pěstounských rodin o.s.

Hotline: +420 604 368 072

Čtvrtek 25.07.2024,  svátek má: Jakub
Centrum pěstounských rodin o.s.
Centrum pěstounských rodin o.s.
Připravujeme další akce pro pěstounské rodiny

O nás

Tisk
Kdo jsme:
 
Centrum pěstounských rodin z. s. vzniklo v roce 2011 s iniciativy pěstounů, kterým dlouhodobě chyběly služby. Organizace, která na počátku svého vzniku měla za cíl organizování volnočasových aktivit pro pěstounské rodiny, se stala velmi rychle organizace profesionální.
 
Jsme oprávněni uzavírat Dohody o výkonu pěstounské péče v rámci novely zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
 
V současné době doprovázíme více než 70 pěstounských rodin.
 
Nabízíme:
·Poradenství – klíčový pracovník rodině zprostředkovává psychologické, sociální, právní poradenství
·Supervize – individuální či skupinová, zajišťují supervizoři, se kterými má  CPR dlouholetou pozitivní zkušenost
·Psychologická pomoc – psycholožky CPR poskytují individuální i skupinovou terapii pěstounům i rodinám (specializují se na řešení problémů týkající se poruchy vazby, zpracování traumatu, navazování vztahu dítěte s pěstouny)
·Vzdělávací aktivity (semináře, besedy, víkendové, půldenní, týdení letní vzdělávací pobyt u moře, tématický víkend pro pěstouny, víkend pro pěstounky)
·Respitní služby (víkendy, program pro děti v době pořádání vzdělávacích seminářů)
·Kurzy – bezpečná manipulace s kojencem
·Zajištění kontaktu s biologickou rodinou – jednáme vždy v zájmu dítěte, podle jeho potřeb je nastavena četnost a forma kontaktu
·Volnočasové aktivity
-         pravidelné: keramika, kreativní tvoření dle ročního období např. vázání adventních věnců
-         nepravidelné: výlet do Legolangu, Tongo, společně na hokej, výlety pro pěstounské rodiny
 
Snažíme se získávat granty, které využíváme k podpoře dětí v pěstounských rodinách:
např. finanční příspěvek od Nadace ČEZ – sloužil na úhradu doučování dětí, díky Dotačnímu programu MPSV Rodina mohly být podpořeny biologické děti pěstounů, pěstounské rodiny, které přijaly do rodiny dítě s romskými kořeny a také pěstounské rodiny na přechodnou dobu, které přijaly sourozeneckou dvojici. V těchto iniciativách bychom chtěli v následujících letech pokračovat.

V roce 2017 jsme se rozhodli otevřít naše služby pro širokou veřejnost a otevřeli jsme dvě dětské skupiny - Dětskou skupinu Slunečnice a Dětskou skupinu Chrpa.

fb-share

Napište nám

Rádi Vám odpovíme na jakékoliv dotazy týkající se pěstounské péče.

Jméno: *
E-mail: *
Vzkaz: *
* Před odesláním vzkazu je nutné vyplnit všechny uvedené položky.

S přijatými údaji uživatelů webové stránky je nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.