Dohody o výkonu pěstounské péče

Tisk
Na základě pověření k výkonu sociálně právní ochraně dětí doprovázíme pěstounské rodiny.

Na začátku roku 2018 Centrum pěstounských rodin z. s. doprovázelo více než 70 pěstounských rodin. Dohody uzavíráme v Královéhradeckém, Pardubickém a Středočeském kraji. O rodiny se stará 7 klíčových pracovnic.

Doprovázeným rodinám poskytujeme na základě uzavřených Dohod o výkonu pěstounské péče tyto služby
- výchovné pradenství a podpora
- zajišťujeme vzdělávací semináře a vzdělávací pobyty
- organizujeme respitní rodiny pro děti, nebo proplácíme rodinám respitní služby na základě jejich volby
- zajišťujeme psychologické a terapeutické služby pro pěstouny a děti svěřené do pěstounské péče
- pomáháme dětem zpracovávat jejich životní příběh
- pomáháme asistovat kontakty dětí s jejich biologickými rodinami


Uzavření dohody
 
Kroky vedoucí k uzavření dohody o výkonu pěstounské péče
1. Kontaktujte nás a domluvíme si osobní schůzku, na které Vás seznámíme
    s činností, službami a působností naší organizace.
2. Přiblížíte nám svoje očekávání, představy a požadavky a domluvíme formu
    vzájemné spolupráce.
3. Ke každé rodině přistupujeme individuálně, s ohledem na její aktuální    
   potřeby.
4. Přiblížíme Vám obsah dohody a plné znění Vám zašleme emailem k
    prostudování
fb-share